BHV

Bedrijfs Hulp Verlening

Ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers is verplicht om BHV te voeren. Dit staat omschreven in de wet en wel in de Arbowet:

 • Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

 • Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

Buiten het feit dat dit een verplichting is, moet u zich indenken dat het levens kan redden. De bedrijfshulpverlener biedt hulp als er binnen uw bedrijf een incident plaatsvindt. Brandweermensen, ambulancebroeders en/of politieagenten zullen altijd bij een calamiteit naar een BHV’er vragen

Wat zijn de taken voor de BHV’er:

De bedrijfshulpverlener biedt hulp als er op uw bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.

 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Eye 4 Safety adviseert bedrijven om minimaal 2 BHV’ers op te laten leiden. De wet schrijft namelijk voor dat er voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit.

BHV-ers kunnen adequaat handelen bij acute noodsituaties doordat zij leren:

 • Ontruimen en evacueren.

 • Levensreddend handelen.

 • Reanimeren (met een AED).

 • Communiceren tijdens calamiteiten.

 • Een beginnende brand te bestrijden.

Hiermee voldoet u aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet en ontvangt u een officieel erkende (draag)pas.

De BHV Basiscursus

De BHV Basiscursus van Eye 4 Safety duurt twee dagen. Dit is het programma dat u per cursusdag kunt verwachten:

Dag 1. Levensreddende handelingen

 • Stabiele zijligging.

 • Reanimatie & AED.

 • Slagaderlijke bloedingen.

 • Hoe te handelen bij shock.

 • Rautek- en ondersteuningsgreep.

 • Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen.

Dag 2. Communicatie, ontruimingen en brandbestrijding

 • Preventie.

 • Ontruimingsaspecten.

 • Wettelijke achtergrond BHV.

 • Communicatie bij incidenten.

 • BHV aspecten bij de opdrachtgever.

 • Verbranding en blussen (theorie en praktijk).

Interesse in een BHV opleiding door Eye 4 Safety? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina voor de mogelijkheden.

Ranimatietraining